Władze Hufca
WYBRANE ZA ZJEŹDZIE ZWYKŁYM HUFCA ZHP ZAMOŚĆ W DNIU 26.11.2015, NA KADENCJĘ 2015 - 2019

Komenda Hufca ZHP (wybrana na Zjeździe Sprawozdawczym w dniu 30.11.2017):
  • phm. Maciej Moryń – Komendant Hufca ZHP.
  • hm. Sława Bilska – Skarbnik Hufca ZHP.
  • phm. Rafał Żukowski – Zastępca Komendanta Hufca ds. pracy z kadrą.
  • hm. Janusz Nowosad – Członek Komendy Hufca ZHP.

Komisja Rewizyjna Hufca:
  • phm. Bożena Semczuk - Sobka – Przewodnicząca KRH.
  • phm. Marta Geneja – Zastępca Przewodniczącej.
  • pwd. Marzena Rusztyn – Sekretarz Komisji.

Sąd Harcerski Hufca:
Zjazd hufca podjął uchwałę o nie dokonywaniu wyboru sądu harcerskiego hufca na kadencję 2015 - 2019. Sądem właściwym dla instruktorów hufca Zamość jest sąd harcerski chorągwi lubelskiej ZHP.
 
Komenda Hufca ZHP im. Dzieci Zamojszczyzny, 22-400 Zamość, ul.Rynek Wielki 5, tel.fax:(084) 638 40 80  Projekt i Wykonanie: szlyciuk