O nas
Informacje o Hufcu

Logo ZHPZwiązek Harcerstwa Polskiego jest patriotycznym, otwartym i apolitycznym stowarzyszeniem, należącym do światowego ruchu skautowego. ZHP jest członkiem:Światowej Organizacji Ruchu Skautowego - WOSM, Światowego Stowarzyszenia Przewodniczek i Skautek - WAGGGS.

Pierwsze drużyny harcerskie powstały w Zamościu w 1917 r. Hufiec ZHP Zamość działa na terenie m. Zamościa i powiatu od 1921 r. Nosi imię Dzieci Zamojszczyzny, w dniu 17 maja 1969 r., hufiec zakończył trwające ponad rok działania programowe – Kampanię "Bohater" i rozkazem Komendanta Lubelskiej Chorągwi ZHP otrzymał imię Dzieci Zamojszczyzny. Obecnie granice terytorialne hufca obejmują m. Zamość i wszystkie 15 gmin powiatu zamojskiego tj. Zamość gm., Adamów, Krasnobród mig, ?abunie, Nielisz, Sitno, Stary Zamość, Komarów, Grabowiec, Miączyn, Skierbieszów, Sułów, Szczebrzeszyn mig, Radecznica, Zwierzyniec mig.

Podczas uroczystej sesji Rady Miasta Zamość w dniu 11.11.2017r., w 99. rocznicę Odzyskania Niepodległości Druh harcmistrz Janusz Nowosad komendant Hufca ZHP Zamość, w 100. rocznicę zamojskiego harcerstwa, z rąk Andrzeja Wnuka prezydenta Miasta Zamość i Jana Wojciecha Matwiejczuka przewodniczącego rady Miasta Zamość, odebrał Medal Prezydenta Miasta Zamość „Zasłużony dla Zamościa” dla Związku Harcerstwa Polskiego, Hufca Zamość im. Dzieci Zamojszczyzny.

Plakietka Hufca ZamośćMisją Hufca ZHP Zamość jest wychowanie młodego człowieka, wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań.

Od ponad dziewięćdziesięciu lat głównym celem działania Hufca ZHP Zamość im. Dzieci Zamojszczyzny jest wspieranie wychowania dzieci i młodzieży zgodnie z harcerskimi wartościami takimi jak: patriotyzm, braterstwo, przyjaźń, służba, wiara, praca, sprawiedliwość, wolność i pokój.

Zasady harcerskiego wychowania to:
Służba – czynna, pozytywna postawa wobec świata i drugiego człowieka, służba Bogu, Polsce i bliźnim;
Braterstwo – przyjacielska i serdeczna postawa wobec innych;
Praca nad sobą – nieustanne kształtowanie i doskonalenie własnej osobowości.

W pracy wychowawczej instruktorzy harcerscy wykorzystują sprawdzoną metodę pracy polegającą na realizacji wszystkich zadań w małych grupach rówieśniczych, uczeniu w działaniu, na pracy z Prawem i Przyrzeczeniem Harcerskim. Wychowują młodych ludzi na prawych, aktywnych i odpowiedzialnych obywateli. Wychowanie odbywa się w czterech pionach: zuchy (6-10 lat), harcerki i harcerze (11-13 lat), harcerki i harcerze starsi (14–16 lat), wędrowniczki i wędrownicy (16-25 lat).

W każdej drużynie i gromadzie jest budowany program działania mający na celu realizację postawionych sobie wspólnie celów wychowawczych. Jest realizowany głównie przez zdobywanie zuchowych i harcerskich sprawności, znaków służb, uprawnień państwowych, realizację zadań zespołowych i projektów.

Formą aktywności programowej jest zabawa w kogoś lub w coś (w gromadach zuchowych), gra (w drużynach harcerskich), poszukiwanie (w drużynach starszoharcerskich) oraz służba i wyczyn (w drużynach wędrowniczych). Harcerskie działanie obejmuje wiele bardzo różnorodnych obszarów programowych.

ZHP, Hufiec Zamość realizuje przedsięwzięcia związane z kształtowaniem postaw patriotycznych, obywatelskich, rzecznictwem spraw dzieci i młodzieży, rozwojem zainteresowań, kulturą, kulturą fizyczną, sportem, ochroną środowiska, promocją zdrowego trybu życia, upowszechnianiem wolontariatu. Organizuje letni i zimowy wypoczynek, realizuje programy profilaktyczne, prowadzi działalność charytatywną, kształci kadry stowarzyszenia, prowadzi działalność międzynarodową.

Komenda Hufca ZHP Zamość prowadzi również Klub Harcerski "Wiking" zlokalizowany na zamojskiej Starówce. Jest on miejscem zajęć pozalekcyjnych, pracy i spotkań środowiskowych drużyn harcerskich, starszoharcerskich i wędrowniczych. Praca z młodzieżą jest prowadzona rokiem szkolnym pod kierunkiem drużynowych, kadry instruktorskiej, ks. kapelana hufca ZHP Zamość.

Przyjdź, zobacz, pomyśl, zostań.

 
Komenda Hufca ZHP im. Dzieci Zamojszczyzny, 22-400 Zamość, ul.Rynek Wielki 5, tel.fax:(084) 638 40 80  Projekt i Wykonanie: szlyciuk