"Wielka wędrówka - aktywność młodzieży przeciw patologiom"
Logo FIOProjekt - współfinansowanym przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich - realizowany jest przez Hufiec Zamość Związku Harcerstwa Polskiego w okresie od lipca do grudnia 2008. Celem projektu jest rozwijanie form przeciwdziałających patologiom i wykluczeniu społecznemu młodzieży z terenów wiejskich i małych miast regionu zamojskiego.

Logo WędrówkaPrzygotowanie młodych ludzi do aktywnego życia w społeczeństwie i chęci niesienia pomocy innym. Projekt będzie realizowany metodą harcerską. Realizacja projektu przebiegać będzie w oparciu o działania nakierowane na aktywne formy zdobywania przez młodzież kompetencji kluczowych, rozwoju zainteresowań oraz rozwoju własnego potencjału. Poprzez udział w projekcie młodzież nabędzie umiejętności posługiwania się nowoczesnymi urządzeniami elektronicznymi i wykorzystywania ich do rozwijania aktywnych form spędzania czasu wolnego. W ramach projektu jego uczestnicy wezmą udział w następujących działaniach:

  • 14 dniowy obóz szkoleniowo – warsztatowy.( "Wędrówka w głąb siebie" - zajęcia wpływające na wzrost potencjału jednostki i wzmocnienia cech liderskich tj. min. warsztaty psychoedukacyjne, kompetencji kluczowych, ja jako lider, praca z grupą, interdyscyplinarne formy organizacji zajęć w grupie, "E-wędrówka" – warsztaty umiejętności posługiwania się sprzętem elektronicznym. Obóz w harcerskich ośrodkach wypoczynkowych w Majdanie Sopockim, w dniach 04 – 17 sierpnia 2008 r.
  • trzy 3-dniowe wędrówki - biwaki po Roztoczu, w okresie IX – X 2008 r., ph.: "Z mapą i kompasem przez Roztocze Środkowe", "Fauna i flora Roztocza Zachodniego", "Świat magii Roztocza Wschodniego",
  • warsztaty medialne ph. "Wędrówka medialna", X 2008 r. ( Z powstałych podczas wcześniejszych działań projektu materiałów młodzież przygotuje prezentacje multimedialne i film o projekcie)
  • dwudniowy zlot harcerski ph. "Radość wielkiej wędrówki", XI 2008 ( upowszechnienie rezultatów projektu wśród środowisk młodzieżowych i kadry pedagogicznej w tym min. Młodzieżowy Sejmik Aktywnych ).

W wyniku udziału w projekcie, przygotowana i wzmocniona grupa harcerzy będzie aktywnie działać w swoich środowiskach, drużynach harcerskich, angażując rówieśników, dając dobry przykład kolegom i koleżankom, zachęcając ich do aktywnego życia i podejmowania wyzwań. Całkowity koszt projektu zamknie się kwotą 94 217 zł w tym z dotacji FIO hufiec Zamość otrzymał 84 716 zł.

Do pobrania:

Folder Wielka Wędrówka str.1

Folder Wielka Wędrówka str.2 

(aby pobrać folder kliknij prawym przyciskiem myszy na link opublikowany powyżej i wybierz opcję "zapisz element docelowy jako ...")

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Komenda Hufca ZHP im. Dzieci Zamojszczyzny, 22-400 Zamość, ul.Rynek Wielki 5, tel.fax:(084) 638 40 80  Projekt i Wykonanie: szlyciuk