Klub Harcerski "Wiking" - "Ja Obywatel", marzec - grudzień 2011
Ja ObywatelKomenda Hufca ZHP prowadzi na zamojskim Starym Mieście Klub Harcerski „Wiking”. Jest on miejscem zajęć pozalekcyjnych dzieci i młodzieży działającej w drużynach harcerskich. Harcerki i harcerze rozpoczęli realizację środowiskowego programu alternatywnego wobec uzależnień, adresowanego do dzieci i młodzieży, promującego życie bez alkoholu i innych środków psychoaktywnych. W programie bezpośrednio uczestniczy 50 harcerek i harcerzy.

Celem projektu pn. Klub Harcerski „Wiking” – „Ja Obywatel” jest:
· kształcenie u dzieci i młodzieży aktywnych postaw w życiu społecznym,
· promowanie Europejskiego Roku Wolontariatu 2011,
· przygotowanie młodzieży do podejmowania ról społecznych,
· edukacja obywatelska, patriotyczna i wychowanie duchowe,
· rozwój zainteresowań dzieci i młodzieży poprzez harcerskie metody i formy pracy,
· upowszechnianie metod zapobiegających agresji i przemocy rówieśniczej,
· promocja postaw abstynenckich wśród dzieci i młodzieży, „przenoszenie” do środowisk nauki i zamieszkania pożądanych przykładów, wzorów,
· organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży.

Projekt obejmuje realizację programów:

1. Edukacji obywatelskiej, patriotycznej i wychowania duchowego w tym min:
- warsztaty kompetencji kluczowych, spotkania edukacyjne z osobami pełniącymi ważne funkcje społeczne, współpraca i budowanie partnerstwa z organizacjami pozarządowymi, samorządem, instytucjami Miasta Zamościa, angażowanie dzieci i młodzieży w działania środowiskowe i miejskie, stała opieka nad Miejscami Pamięci Narodowej, udział w pracach Społecznego Komitetu Odnowy Cmentarza Parafialnego, wyprawa po Betlejemskie Światło Pokoju 2011, współorganizacja VI Zamojskiej Wigilii dla Mieszkańców.

2. Rozwoju zainteresowań dzieci i młodzieży w tym min:
- organizacja przedsięwzięć kulturalnych otwartych dla dzieci i młodzieży niezorganizowanej, warsztaty z podstaw prawnych i funkcjonowania wolontariatu we współpracy z Zamojskim Centrum Wolontariatu, warsztaty z animacji czasu wolnego, praca harcerzy – wolontariuszy na koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży, biwak integracyjno – programowy, prowadzenie zamojskiej harcerskiej strony internetowej.

ImageProgram Klub Harcerski "Wiking" – "Ja Obywatel" został dofinansowany przez Urząd Miasta Zamość.
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Komenda Hufca ZHP im. Dzieci Zamojszczyzny, 22-400 Zamość, ul.Rynek Wielki 5, tel.fax:(084) 638 40 80  Projekt i Wykonanie: szlyciuk