Projekt Klub Harcerski "Wiking" - "Wspólna Odpowiedzialność", marzec - grudzień 2012

Wspólna Odpowiedzialność Harcerki i harcerze rozpoczęli realizację środowiskowego programu alternatywnego wobec uzależnień, adresowanego do dzieci i młodzieży, promującego życie bez alkoholu i innych środków psychoaktywnych. Zadanie realizowane będzie w okresie od 01 marca do 31 grudnia 2012 na bazie Klubu Harcerskiego „Wiking” na zamojskiej Starówce, który jest miejscem zajęć pozalekcyjnych dzieci i młodzieży zrzeszonej w Związku Harcerstwa Polskiego.

Bezpośrednimi uczestnikami zadania są członkowie drużyn harcerskich działających przy klubie. To młodzież o dużym potencjale wewnętrznym i liderskich predyspozycjach. Projekt zakłada przygotowanie ich do roli młodzieżowego lidera - harcerskiego wychowawcy. Realizacja zadania przebiegać będzie w oparciu o działania nakierowane na aktywne formy zdobywania przez młodzież wiedzy i kompetencji kluczowych, wykorzystując dorobek historyczny, kulturowy i przyrodniczy regionu zamojskiego oraz metodę harcerską.

Cele realizowane będą w oparciu o program edukacji obywatelskiej i patriotycznej oraz program rozwoju zainteresowań dzieci i młodzieży. Zawiera on różnorodne elementy edukacji nieformalnej, warsztaty, formy aktywizacji, imprezy i działania, które pomogą dzieciom i młodzieży w przyswajaniu wiedzy, nabywaniu umiejętności, dokonywaniu właściwych wyborów, podejmowaniu ważnych decyzji, kształtowaniu pozytywnych zachowań i relacji w grupie rówieśniczej.

Program dofinansowany przez Urząd Miasta Zamość Program Klub Harcerski "Wiking" – "Wspólna Odpowiedzialność" został dofinansowany przez Urząd Miasta Zamość.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Komenda Hufca ZHP im. Dzieci Zamojszczyzny, 22-400 Zamość, ul.Rynek Wielki 5, tel.fax:(084) 638 40 80  Projekt i Wykonanie: szlyciuk