Program KLUB HARCERSKI WIKING - OBYWATELSKIE DROGOWSKAZY 2013.

Obywatelskie drgowskazyOd marca do grudnia 2013r., harcerki i harcerze Hufca ZHP Zamość realizować będą środowiskowy program alternatywny wobec uzależnień, adresowany do dzieci i młodzieży, pn.„OBYWATELSKIE DROGOWSKAZY ”.

Poszczególne zadania programu, edukacja obywatelska, patriotyczna, rozwoj zainteresowań dzieci i młodzieży, nakierowane są na aktywne formy zdobywania wiedzy i kompetencji kluczowych wykorzystując min. dorobek historyczny, kulturowy miasta Zamościa, regionu oraz metodę harcerską.

Program zawiera różnorodne elementy edukacji nieformalnej min. warsztaty „Obywatelskie biesiady” - rozwijające aktywność obywatelską, wzmacniające cechy liderskie, „Zabawy energetyzujące” - rozwijające umiejętność pobudzania aktywności ruchowej dzieci i młodzieży, kurs z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, spotkania edukacyjne, imprezy i działania, które pomogą w przyswajaniu wiedzy, nabywaniu umiejętności, dokonywaniu właściwych wyborów, kształtowaniu pozytywnych zachowań i relacji w grupie rówieśniczej.

Program Klub Harcerski "Wiking" – "Obywatelskie Drogowskazy" został dofinansowany przez Urząd Miasta Zamość.

 
następny artykuł »
Komenda Hufca ZHP im. Dzieci Zamojszczyzny, 22-400 Zamość, ul.Rynek Wielki 5, tel.fax:(084) 638 40 80  Projekt i Wykonanie: szlyciuk