Program KLUB HARCERSKI "WIKING" - "WIEDZIEĆ I UMIEĆ WIĘCEJ "

WIKING - WIEDZIEĆ I UMIEĆ WIĘCEJ Program realizowany jest od marca do 31 grudnia 2014 na bazie Klubu Harcerskiego „Wiking”, na zamojskiej Starówce. Klub jest miejscem zajęć pozalekcyjnych dzieci i młodzieży zrzeszonej w drużynach Związku Harcerstwa Polskiego. Projekt zakłada przygotowanie ich do roli młodzieżowego lidera.


Zawiera różnorodne elementy edukacji nieformalnej min.:
- Warsztaty pn. „Od piłeczki do sceny, czyli jak dogonić własny sukces” mające na celu pobudzanie kreatywności, umiejętności poznawczych, społecznych, intelektualnych i emocjonalnych z wykorzystaniem elementów sztuki cyrkowej. W programie ujęto naukę, ćwiczenie i doskonalenie żonglerki, ekwilibrystyki, działań grupowych i parateatralnych.
- Organizację cyklicznych przedsięwzięć kulturalnych (festiwale, turnieje, zloty, wyprawy) o charakterze interdyscyplinarnym, otwartych również dla dzieci i młodzieży niezorganizowanej.
- Spotkania edukacyjne z osobami pełniącymi ważne i ciekawe funkcje społeczne.
- Współpracę i budowanie partnerstwa z organizacjami pozarządowymi w tym kombatanckimi, instytucjami, poprzez udział w akcjach, kampaniach, przedsięwzięciach min. dotyczących dzieci i młodzieży i na ich rzecz.
- Harcerski wolontariat w tym wakacyjny na półkoloniach i obozach dla dzieci i młodzieży.
- Prowadzenie zamojskiej harcerskiej strony internetowej.

Zadania programu, edukacja obywatelska, patriotyczna, rozwój zainteresowań dzieci i młodzieży, realizowane będą w oparciu o działania nakierowane na aktywne formy zdobywania przez uczestników wiedzy i kompetencji kluczowych, wykorzystując metodę harcerską, dorobek historyczny, kulturowy, przyrodniczy miasta Zamościa, regionu. Służyć to będzie z jednej strony profilaktyce oraz dostępie do aktywnych, pozaszkolnych form edukacji, a z drugiej budowaniu społeczeństwa obywatelskiego, aktywnego, odpowiedzialnego za siebie i swoją małą ojczyznę.

Program dofinansowany przez UM ZamośćProgram Klub Harcerski "Wiking" – „WIEDZIEĆ I UMIEĆ WIĘCEJ" został dofinansowany przez Urząd Miasta Zamość, w ramach zadania pn. „Realizacja środowiskowych programów alternatywnych wobec uzależnień, adresowanych do dzieci i młodzieży, promujących życie bez alkoholu i innych środków psychoaktywnych”.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Komenda Hufca ZHP im. Dzieci Zamojszczyzny, 22-400 Zamość, ul.Rynek Wielki 5, tel.fax:(084) 638 40 80  Projekt i Wykonanie: szlyciuk