Program Klub Harcerski "Wiking" - 2017 "Na 100-lecie"
Program Klub Harcerski Wiking - 2017 Na 100-leciePROGRAM realizowany jest od 01 marca do 31 grudnia 2017. Bezpośrednimi uczestnikami są członkowie Związku Harcerstwa Polskiego działający w drużynach przy Klubie Harcerskim „Wiking” na zamojskiej Starówce. Klub jest miejscem zajęć pozalekcyjnych dzieci i młodzieży zrzeszonej w ZHP.

CELEM zadania KLUB HARCERSKI „WIKING” – „Na 100-lecie” jest:
- promocja ruchu harcerskiego, uczczenie 100 – lecie harcerstwa w Zamościu,
- aktywizacja ruchu młodzieżowego dla inicjatyw profilaktycznych,
- kształtowanie u dzieci i młodzieży aktywnych postaw obywatelskich,
- organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży, przygotowanie ich do roli młodzieżowego lidera,
- rozwijanie zainteresowań w oparciu o dorobek historyczny, kulturowy i przyrodniczy miasta, regionu,
- rozwój osobowości i wzmacnianie postawy asertywnej,
- nabycie umiejętności prawidłowego funkcjonowania w grupie rówieśniczej.

Cele zadania realizowane będą w oparciu o programy edukacji obywatelskiej, patriotycznej, wychowania duchowego, rozwoju zainteresowań dzieci i młodzieży. Zawierają one różnorodne elementy, formy aktywizacji i edukacji nieformalnej, warsztaty, przedsięwzięcia i działania, które pomogą beneficjentom w przyswajaniu wiedzy, nabywaniu umiejętności, dokonywaniu właściwych wyborów, kształtowaniu pozytywnych zachowań i dobrych relacji w grupie rówieśniczej.

Twierdza OtwartaProgram Klub Harcerski "Wiking" – „Na 100 - lecie” został dofinansowany przez Miasto Zamość, w ramach zadania pn. „Realizacja środowiskowych programów alternatywnych wobec uzależnień, adresowanych do dzieci i młodzieży, promujących życie bez alkoholu i innych środków psychoaktywnych”.
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Komenda Hufca ZHP im. Dzieci Zamojszczyzny, 22-400 Zamość, ul.Rynek Wielki 5, tel.fax:(084) 638 40 80  Projekt i Wykonanie: szlyciuk