Program profilaktyczny Klub Harcerski "Wiking" - "2018-Rok Harcerstwa"

Image PROGRAM realizowany jest od 14 lutego do 31 grudnia 2018. Bezpośrednimi uczestnikami są członkowie Związku Harcerstwa Polskiego działający w drużynach przy Klubie Harcerskim „Wiking” na zamojskiej Starówce. Klub jest miejscem zajęć pozalekcyjnych dzieci i młodzieży zrzeszonej w ZHP.

CELEM programu profilaktycznego KLUB HARCERSKI „WIKING” – „2018 – Rok Harcerstwa” jest: -zapoznanie uczestników z zagrożeniami niesionymi przez uzależnienia, takie jak nikotynizm, alkoholizm, narkomania i uzależnienie od komputera i innych urządzeń multimedialnych oraz Internetu, - umożliwienie uczestnictwa w aktywnych formach spędzania wolnego czasu, jakimi są; aktywna turystyka (w oparciu o potencjał turystyczny Miasta Zamościa i Zamojszczyzny), surwiwal, - rozwijanie postaw patriotycznych i obywatelskich poprzez organizowanie i aktywny udział w obchodach świąt państwowych i uroczystościach miejskich.

Zadanie będzie realizowane w 3 formach:

1.Zbiórki Harcerskie – w tym zajęcia warsztatowe poświęcone profilaktyce uzależnień: alkoholizm, narkomania, nikotynizm, uzależnienie od komputera, urządzeń mobilnych i internetu oraz związanych z nimi skutków na poziomie indywidualnym i społecznym, poznanie sposobów ochrony przed nimi, trening odmawiania. Zajęcia prowadzone będą m. in. metodą pedagogiki zabawy i metodą projektu. Uczestnicy projektu będą pracować w małych grupach – drużynach i zastępach.

2.Alternatywne formy spędzania czasu wolnego – poznanie i wdrożenie do uczestnictwa w aktywnych formach spędzania czasu – surwiwalu i turystyce aktywnej, imprezach kulturalnych i innych przedsięwzięciach rozwijających indywidualne zainteresowania uczestników. Zorganizowane będą następujące wydarzenia:
- Dzień Myśli Braterskiej,
- Festiwal Piosenki „Harcerskie Śpiewogranie”,
-Sprawnościowy Turniej Zuchowy,
- Zlot Hufca,
- Spotkanie Harcerskich Pokoleń,
- Bieg na Plakietkę Hufca,
- Hufcowe Święto Pamięci,
- Harcerska Impreza na Orientację,
- Rajd „Korona Wzgórz Roztocza”
- Rajd „Nocny listopadowy-Mamy Niepodległą”,
- Andrzejki Harcerskie.

Ponadto harcerze podejmą działalność wolontariacką w okresie wakacji na obozach dla dzieci i młodzieży oraz podczas spotkań w Klubie Harcerskim „Wiking” dla harcerzy pozostających w mieście.

3.Współorganizacja, organizacja oraz aktywny udział w uroczystościach państwowych i miejskich, manifestacjach patriotycznych, obchodach świąt państwowych i lokalnych, m. in.:
- obchody rocznicy Zbrodni Katyńskiej,
- Dzień Flagi Państwowej,
- Święto Narodowe Trzeciego Maja,
- rocznica wybuchu II Wojny Światowej,
- rocznica agresji sowieckiej na Polskę,
- Dzień Polskiego Państwa Podziemnego,
- Narodowe Święto Niepodległości,
- obchody rocznicy Wysiedleń na Zamojszczyźnie,
- udział w pracach i przedsięwzięciach Społecznego Komitetu Odnowy Cmentarza Parafialnego w Zamościu w tym współorganizacja kwesty na odnowę zabytków w dniu 01 listopada,
- sprowadzenie do Zamościa, we współpracy z środowiskiem harcerskim hufca Zgierz, „Ognia Niepodległości” z cmentarza legionistów Marszałka Piłsudskiego w Kostichnówce na Ukrainie i przekazanie władzom samorządowym,
- sprowadzenie do Miasta i przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju władzom, mieszkańcom, kościołom, instytucjom, szpitalom, placówkom opiekuńczym,
- współorganizacja Zamojskiej Wigilii dla Mieszkańców „Bądźmy wszyscy razem”
- stała opieka nad Miejscami Pamięci Narodowej na terenie Zamościa w tym sprawowanie patronatu nad Celą poświęconą pamięci poległych harcerzy na Rotundzie Zamojskiej,
- zorganizowanie zbiórki środków finansowych w ramach zbiórki publicznej na odbudowę pomnika marszałka Józefa Piłsudskiego w Zamościu.

Działania te poprzedzone będą zbiórkami tematyczno – edukacyjnymi. Powyższe działania będą realizowane we współpracy z organizacjami pozarządowymi (w tym kombatanckimi), służbami mundurowymi, instytucjami oraz wydziałami UM Zamość.

ImageProgram Klub Harcerski „Wiking" – „2018 – Rok Harcerstwa” został dofinansowany przez Miasto Zamość, w ramach zadania pn.

„Realizacja środowiskowych programów alternatywnych wobec uzależnień, adresowanych do dzieci i młodzieży, promujących życie bez alkoholu i innych środków psychoaktywnych”.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Archiwum
Komenda Hufca ZHP im. Dzieci Zamojszczyzny, 22-400 Zamość, ul.Rynek Wielki 5, tel.fax:(084) 638 40 80  Projekt i Wykonanie: szlyciuk