Władze Hufca

Komenda Hufca

  • phm. Maciej Moryń – Komendant Hufca ZHP
  • hm. Dorota Woźniak – Zastępca Komendanta Hufca ds. pracy z kadrą
  • phm. Rafał Żukowski – Zastępca Komendanta Hufca ds. programu
  • hm. Sława Bilska – Skarbnik Hufca ZHP

Komisja Rewizyjna Hufca

  • phm. Marta Geneja – Przewodnicząca Komisji
  • phm. Bożena Monachowska – Zastępca Przewodniczącej
  • pwd. Monika Zawalska – Sekretarz Komisji

Zjazd Hufca podjął uchwałę o nie dokonywaniu wyboru sądu harcerskiego hufca na kadencję 2019 – 2022. Sądem właściwym dla instruktorów hufca Zamość jest sąd harcerski chorągwi lubelskiej ZHP.