Kontakt

Hufiec Zamość im. Dzieci Zamojszczyzny
Chorągiew Lubelska
Związek Harcerstwa Polskiego

Adres siedziby:
ul. Stanisława Staszica 17
22-400 Zamość

Godziny pracy biura:
poniedziałek, godz. 12.30 – 15.00

Telefon kontaktowy:
507 687 436

Adres e-mail:
zamosc@zhp.pl

Numer rachunku bankowego:
Bank Millennium S.A.
26 1160 2202 0000 0003 2545 1826

Numer rachunku bankowego do wpłaty Podstawowej Składki Członkowskiej:
Bank Millenium S.A.
61 1160 2202 0000 0004 7714 0087

Dane do faktur:
Chorągiew Lubelska ZHP
ul. Żołnierzy Niepodległej 7
20-078 Lublin
NIP: 712-30-69-783

Administracja strony:
e-mail: maciej.moryn@zhp.net.pl