Zlot Chorągwi Lubelskiej ZHP Zamość 2020

Twierdza otwarta dla harcerzy

Druhny i Druhowie!
Serdecznie zapraszamy Was do udziału w niecodziennym zlocie. W tym roku – wyjątkowo – spotkamy się
w przestrzeni wirtualnej.
Jednakże zadania będą jak najbardziej realne. Dzięki nim poznacie piękne, intrygujące i przerażające miejsca
w mieście nazywanym Padwą Północy.
Mamy nadzieję, że zamojskie harce dostarczą Wam wielu niezapomnianych wrażeń.
Wydarzenie zostało objęte Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Zamość Pana Andrzeja Wnuka.
Zapraszamy!
Komenda zlotu

Link do zgłoszeń:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ho024XU55kyJPfw1H9RNzdG8gXCNMalKg-CAHLoDS89URVE5QVhaMURPMjBBQUhRQk5VR01VM0FXVi4u
Link do regulaminu zlotu

https://gkzhp.sharepoint.com/:b:/s/zamosc/EcwgHj39LYBMu2cs1yBrOS0BWSQbz9jHYPDZbwKh8hzNUw?e=XTMPZu