Kondolencje

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Ś.P. Mieczysława Kani, taty naszego kapelana ks. Jacka Kani.

Łącząc się w żałobie i smutku, składamy całej rodzinie wyrazy szczerego współczucia.

Zuchy, harcerski, harcerze, instruktorki i instruktorzy Hufca ZHP Zamość.